Företaget Svenska Sjöarkivet

Svenska Sjöarkivet tillhandahåller tillsammans med Sjöfartsverket och under överinseende av försvarsmakten nytryck av äldre sjömätningar.
Företaget startades under 2000.

Vi tar emot besök efter överenskommelse.

Adressuppgifter

Org.nr: 556238-3058
Telefon: 0705-284290

Epost: sjofogeln@kytra.se

Postdress: Svenska Sjöarkivet
Nilssonsberg 22
411 43 Göteborg