Om sjökorten

De första svenska sjömätningarna gjordes så tidigt som på 1600-talet och då för i huvudsak militära ändamål. Våra sjökort grundar sig på den första nationella sjömätningen, som initierades av Gustav IV och genomfördes under 1800-talets första hälft. Förutsättningarna skiljer sig från tidigare mätningar genom att man förutom vinkelinstrument hade en mycket tillförlitlig kronometer: Harrisons kronometer. Resultaten har en förvånansvärd noggrannhet och detaljrikedom. Så finns bryggor, sjöbodar och hus inritade. Alla mätresultaten, i skala 1:20 000, är arkiverade hos Sjöfartsverket i form av så kallade "grundkartor . P.g.a. sitt höga informationsvärde var de hemligstämplade fram till millennieskiftet.

Vi har till vår databas lagt in scanningar av de flesta av Sjöfartsverkets grundkartor i vår databas. Den innehåller med få undantag kuststräckan mellan Strömstad och Haparanda. Vidare har vi scanningar av de stora sjöarna: Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. De enskilda grundkartorna sammanfogas med datorteknik till sjökort över efterfrågade områden.

Ett sjökort är en sammanfogning av delar från fyra- sex grundkartor. Vid redigering har vi varit ytterst försiktiga. Två olika ingrepp är gjorda. För det första: De ansvariga officerarna ritade ofta en "kartusch" med årtal och namn på vissa grundkartor. Vi har överfört dessa, så att alla sjökort får var sin "kartusch". Detta gäller tyvärr endast för sjömätningar fram till 1809.

För det andra har olika papperskvaliteter och hantering, t ex ljusexponering gjort att grundkartorna kan avvika i färg från varandra. Där har vi har valt att digitalt jämna ut lokala färgskiftningar.

För övrigt har vi inte gjort några som helst ingrepp i form av retuscheringar etc. för att inte förlora äktheten och genuiniteten. Man kan därför även på de nytryckta sjökorten t ex finna anteckningar, stearinfläckar, brännmärken och så vidare.

Vidare har vi, genom tillmötesgående från Krigsarkivet, fått tillgång till de ansvariga officerarnas dagböcker. Dessa ger en ytterligare dimension på sjömätningsarbetet. Redigerade utdrag och kommentarer kan läsas i vår historieavdelning som bara omfattar Bohuslän. Detta dokument går även att ladda ner för utskrift genom att klicka här.