Våra sjökort

Vår nationella databas bygger på Sjömätarnas mätningar i alla svenska skärgårdar i skalan  1:20 000.  Vi kan därmed erbjuda mycket mer detaljerade sjökort. De visar till skillnad från dagens sjökort namn på många fler skär och holmar, bortglömda farleder,  bryggor, enskilda, hus och gårdar, vårdkasar mm.
Vårt sortiment  omfattar redigerade sjökort över områdena mellan

Västkusten

 
Exempel
Vinga Göteborg art.nr: 16

Östkusten

 
Exempel
Dalarö art.nr: 50

Unikt tryck

Vår databas omfattar hela kusten. Du som kund bestämmer själv motiv, storlek och skala.
  • Sjökort
  • Vepor
  • Tapeter
  • Köksdekorer
  • Egna upplagor

 

Samtligt material på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat och tillhör Svenska Sjöarkivet.