Våra sjökort

De första nationella sjömätningarna gjordes i början på 1800-talet och resultaten är arkiverade på Sjöfartsverket. Vi har byggt upp en databas som omfattar svenska kusten från Strömstad – Haparanda. Vidare ingår de stora sjöarna: Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Vi har också lagt in ett antal ”glömda” översiktskort ur Riksarkivets samlingar. De är från andra hälften av 1700-talet. Därefter har vi efter redigering låtit trycka ett antal sjökort över Stockholmsområdet och Bohuslän. Sjökort över övriga områden trycks mot beställning.

Våra sjökort är geografiskt uppdelade på Väst- och Östkusten och vårt material täcker hela kusten från Strömstad till Haparanda. Klicka på korten nedan för att komma direkt till våra tryckta upplagor.

Västkusten

 
Vinga Göteborg art.nr: 16

Östkusten

 
Dalarö art.nr: 50
Skalan är genomgående 1:20 000, vilket gör att sjökorten är mycket mer detaljerade än dagens sjökort eftersom t.ex. bryggor, sjöbodar och hus är inritade. Läs mer.

Unikt tryck


 

Det tillgängliga kartmaterialet för unikt tryck omfattar hela svenska kusten inklusive de stora sjöarna och användningsområdena är många. Exempelvis Sjökort, Köks/Väggdekor, Vepor, Tapeter och Fönsterdekorer (prismafilm)

Samtligt material på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat och tillhör Svenska Sjöarkivet.