Våra sjökort

Under perioden 1803-1845 sjömättes alla svenska skärgårdar och de stora sjöarna. Resultaten trycktes som sjökort, svårlästa, i skala 1: 100 000. Sjömätningarna gjordes i skala 1: 20 000 och resultaten blev hemligstämplade fram till millennieskiftet.  

Vår nationella databas bygger på alla Sjömätarnas mätningar originalskalan  1: 20 000.  Vi kan därmed erbjuda mycket mer detaljerade sjökort. De visar till skillnad från dagens sjökort namn på många fler skär och holmar, bortglömda farleder,  bryggor, enskilda, hus och gårdar, vårdkasar mm.
Vårt sortiment  omfattar redigerade sjökort över områdena mellan

Västkusten

 
Vinga Göteborg art.nr: 16

Östkusten

 
Dalarö art.nr: 50

Unikt tryck

Materialet omfattar hela kusten. Du som kund bestämmer själv motiv, storlek och skala.
  • Sjökort
  • Vepor
  • Tapeter
  • Köksdekorer
  • Egna upplagor

 

Det tillgängliga kartmaterialet för unikt tryck omfattar hela svenska kusten inklusive de stora sjöarna och användningsområdena är många. Exempelvis Sjökort, Köks/Väggdekor, Vepor och Tapeter.

Samtligt material på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat och tillhör Svenska Sjöarkivet.